Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Κεντρικές υποδομές και καταγραφή αναγκών στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους που παρέχει η PSP χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

ι. Κεντρικές Υποδομές Παρόχων:

  • Εγκαταστάσεις και τερματισμός ακραίου δικτύου (οπτικών ινών, χαλκού)
  • Υποστήριξη και συντήρηση κόμβων Αστικών Κέντρων
  • Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε κεντρικούς κόμβους
  • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση κεντρικών κόμβων (data center facilities)
  • Μελέτη και υποστήριξη μεγάλων και πολύπλοκων δικτύων (Complex & Multiservice Networks)

ιι. Σχεδιασμός και Υλοποίηση λύσεων για εταιρικούς και οικιακούς πελάτες:

  • Έρευνα και καταγραφή αναγκών (site surveys) για την υλοποίηση έργων
  • Διαχείριση και δρομολόγηση επισκέψεων εγκατάστασης βάσει απαιτήσεων και αναγκών (SLA’S)
  • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
  • Επίβλεψη λειτουργίας εξοπλισμού 24Χ7
  • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων λειτουργίας 24Χ7 βάσει απαιτήσεων και αναγκών
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για τη θέση του ‘Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών’ Λεπτομέρειες για την θέση εδώ: https://psp.gr/kariera/  
Holler Box