Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιώσεων (χαλκού – οπτικών ινών)

Υπηρεσίες δομημένης καλωδίωσης σε κάθε τύπο επιχείρησης σύμφωνα με τα διεθνή standards.

Παρέχουμε υπηρεσίες δομημένης καλωδίωσης σε κάθε τύπο επιχείρησης με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η PSP αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη, επίβλεψη, υλοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με τα διεθνή standards.

Για αυτό το λόγο έχουμε συνάψει συνεργασία με διεθνείς οίκους προμήθειας καλωδιακών συστημάτων (π.χ Panduit, AMD κ.λ.π).

Η καλωδίωση μπορεί να καλύπτει τα εξής:

  • Structured Data & Power Cabling
  • Δίκτυο Δεδομένων Χαλκού
  • Δίκτυο Δεδομένων Οπτικών Ινών (Fiber Optic Cabling Implementations)
  • Data Center Cabling Infrastructure
  • Συμβατική Τηλεφωνία
  • IP Τηλεφωνία (VoIP)
  • Καλωδιώσεις Συστήματος Ασφάλειας
  • Αυτοματισμούς

Η εγκατάσταση της καλωδίωσης γίνεται από τους έμπειρους τεχνικούς της εταιρίας μας που διαθέτουν μεγάλη εξειδίκευση και είναι πιστοποιημένοι και άρτια εξοπλισμένοι για τις εργασίες του πεδίου τους..

Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιώσεων
Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιώσεων
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για τη θέση του ‘Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών’ Λεπτομέρειες για την θέση εδώ: https://psp.gr/kariera/  
Holler Box