Εφαρμογές Διαχείρισης Τεχνικών Πεδίου (Field Service Management Software)

Πρωτοποριακό λογισμικό που καταχωρούνται όλες οι εντολές εργασίας και διακίνησης υλικού.

Η PSP έχει αναπτύξει το δικό της λογισμικό διαχείρισης τεχνικών πεδίου αξιοποιώντας ουσιαστικά την μακρόχρονη εμπειρία της στις υπηρεσίες υποστήριξης σε τελικούς πελάτες και τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται όλες οι εντολές εργασίας και διακίνησης υλικού με αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με το είδος της ανάθεσης, τα στοιχεία τεχνικού και πελάτη. Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες :

  • Διατηρεί αναλυτικά τους διαθέσιμους πόρους δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση την διαθεσιμότητα των τεχνικών πεδίου.
  • Συνδέεται με τους αναλυτικούς χάρτες της Google και λαμβάνει υπόψη την τοποθεσία και στοιχεία μετακίνησης (traffic, κοντινότερη διαδρομή, κλπ)
  • Υπολογίζει με ακρίβεια τον χρόνο απόστασης από σημείο σε σημείο εκτιμώντας και τον ‘παραγωγικό’ χρόνο παραμονής στον πελάτη.
  • Προσφέρει διεπαφές για την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με άλλες εφαρμογές (CRM, Helpdesk apps, etc)
  • Διαθέτει εφαρμογή διαχείρισης της εντολής εργασίας για τον τεχνικό ανταλλάσσοντας έτσι δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
  • Προσφέρει ένα αναλυτικό περιβάλλον παρακολούθησης όλων των εργασιών που επιτρέπει την τήρηση συγκεκριμένων SLA
Εφαρμογές Διαχείρισης Τεχνικών Πεδίου (Field Service Management Software)
Εφαρμογές Διαχείρισης Τεχνικών Πεδίου
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για τη θέση του ‘Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών’ Λεπτομέρειες για την θέση εδώ: https://psp.gr/kariera/  
Holler Box