Διαχείριση και Ανάπτυξη Έργων (Project Management)

Σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων υπό τους αυστηρούς κανόνες διαχείρισης έργων.

H PSP διαχειρίζεται έργα που περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων με τη συνεργασία τρίτων και για λογαριασμό του πελάτη.

Αναλαμβάνει την μελέτηοργάνωση και υλοποίηση του έργου, δρώντας ως οργανωτής μεταξύ των εμπλεκομένων μερών απλοποιώντας έτσι την τελική διαχείριση εγγυώμενη για το τελικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Σκοπός μας σε τέτοιου είδους έργα είναι να λειτουργήσουμε ως INTEGRATORS μιας ολοκληρωμένης λύσης που θα σχεδιαστεί από την αρχή σε συνεργασία μαζί σας.

Όλη αυτή η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες διαχείρισης έργων (PROJECT MANAGEMENT), επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων (της PSP και του πελάτη) και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Τα στάδια δημιουργίας του έργου περιλαμβάνουν:

  • Προσδιορισμός ανάγκης για νέο προϊόν/υπηρεσία
  • Καθορισμός στόχων του έργου
  • Σχεδιασμός έργου
  • Κατάρτιση χρονοπρογραμματισμού
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού
  • Τεχνική  υποστήριξη
  • Υλοποίηση προγράμματος
  • Παρακολούθηση και έλεγχος έργου
  • Αξιολόγηση επιτυχίας έργου
Διαχείριση και Ανάπτυξη Έργων
Διαχείριση και Ανάπτυξη Έργων
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για τη θέση του ‘Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών’ Λεπτομέρειες για την θέση εδώ: https://psp.gr/kariera/  
Holler Box