Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύωσης

Οι μηχανικοί δικτύων της PSP έχουν πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση και σχεδιασμό πολύπλοκων και απαιτητικών εγκαταστάσεων δικτύων κορμού.

Είναι κάτοχοι πιστοποιήσεων επαγγελματικού επιπέδου. (Cisco Professional Level Certifications – CCNP CCSP-CCVP-CCIP-CCDP, MSCE).

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εκπαιδεύονται πλήρως με σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα εντός της εταιρίας και αποκτούν επαρκή θεωρητική και πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες, πριν τους ανατεθούν εργασίες σε πελάτες.

Στόχος μας πάντα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η άριστη ποιότητα εργασίας για μέγιστη απόδοση των συστημάτων με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

H PSP αναλαμβάνει:

Την προμήθεια και παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού:

Τη διεξοδική μελέτη και την παραγωγή ολοκληρωμένων προτάσεων βελτίωσης για επέκταση και αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτυακών εγκαταστάσεων (Φωνή και δεδομένα)

Τη μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων (LAN και WAN)

Τη μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη Data Centers.

Tην αξιολόγηση IT Υποδομών από εξειδικευμένους μηχανικούς με τα πλέον σύγχρονα μέσα (Professional Site Surveys)