Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Η PSP με κύριο στόχο την οργάνωση και τη συνεχή ανάπτυξη της πληροφοριακής σας υποδομής παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις με την εκπόνηση μελετών και τη διαχείριση έργων.


Σε πρώτη φάση εντοπίζουμε τις ακριβείς σας ανάγκες, αποτυπώνουμε την υπάρχουσα κατάσταση της υποδομής σας και σας προτείνουμε τη βέλτιστη επιχειρηματική λύση που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις σας και που σας δίνει τελικά στρατηγικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές σας.


Και πιο συγκεκριμένα:


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (CONSULTING)  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελετών και εγκαταστάσεων σχετικά με έργα δικτύωσης

  • Ανασχεδιασμός υφιστάμενων υποδομών - εγκαταστάσεων

  • Μελέτη και ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας δικτυακών εγκατάστασεων

  • Εκπόνηση Μελετών για συστήματα, υποδομές και υπηρεσίες Πληροφορικής

  • Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων πληροφορικής εντός χρονοδιαγραμμάτων και κόστους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σε κάθε τομέα που η εταιρία αναλαμβάνει εργασία είναι δυνατή η εκπαίδευση από εξειδικευμένους εκπαιδευτές Cisco (CCSI) της εταιρίας μας στο χώρο σας με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.


Η εκπαίδευση μπορεί να αφορά χρήστες, διαχειριστές συστημάτων, υπεύθυνους μηχανογράφησης και τεχνικούς.


education services