Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Υπηρεσίες Καλωδίωσης

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες δομημένης καλωδίωσης σε κάθε τύπο επιχείρησης με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη μελέτη, επίβλεψη, υλοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με τα διεθνή standards.

Για αυτό το λόγο έχουμε συνάψει συνεργασία με διεθνείς οίκους προμήθειας καλωδιακών συστημάτων (π.χ Panduit, AMD κ.λ.π).

Η καλωδίωση μπορεί να καλύπτει τα εξής:

Structured Data & Power Cabling
Δίκτυο Δεδομένων Χαλκού
Δίκτυο Δεδομένων Οπτικών Ινών (Fiber Optic Cabling Implementations)
Data Center Cabling Infrastructure
Συμβατική Τηλεφωνία
IP Τηλεφωνία (VoIP)
Καλωδιώσεις Συστήματος Ασφάλειας
Αυτοματισμούς
Πυρασφάλεια
Έλεγχος Φωτισμού

Η εγκατάσταση της καλωδίωσης γίνεται από τους έμπειρους μηχανικούς της εταιρίας μας που διαθέτουν μεγάλη εξειδίκευση και είναι πιστοποιημένοι και άρτια εξοπλισμένοι για τις εργασίες του πεδίου τους.