Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Επαγγελματικές λύσεις

Η PSP  διαθέτει ένα οργανωμένο τμήμα Customer Support Center που είναι στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό (call center agents) και μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες 24Χ7  στους πελάτες της με τους εξής τρόπους: On call, με συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης (SLA’S) ή με την πρωτοποριακή υπηρεσία Technical Support Units.
 Οι υπηρεσίες που προσφέρει κατανέμονται στα 5 παρακάτω διαφορετικά Business Units:
1.    ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ (Cabling)
2.    ΔΙΚΤΥΩΣΗ (Networking)
3.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (IT)
4.    ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Training & Consulting)
5.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Project Development & Management)