Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Συνεργασία PSP με την αλυσίδα καταστημάτων JUMBO

Η PSP είναι Approved Partner της Siemens Enterprise Communications για την παροχή εφαρμογών Unified Communications σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους πελάτες.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, η PSP ανέλαβε την υποστήριξη των συστημάτων επικοινωνίας και ιδιαίτερα των τηλεφωνικών κέντρων της αλυσίδας καταστημάτων JUMBO σε όλη την Ελλάδα.
Για την διασφάλιση της άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα των καταστημάτων λειτουργεί ειδικό τμήμα Τεχνικής υποστήριξης που απαρτίζεται από έμπειρους και πιστοποιημένους μηχανικούς.
Το ανθρώπινο δίκτυο της PSP παρέχει στον όμιλο JUMBO τεχνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με στόχο την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά.