Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

H PSP Telecom & Networking ολοκλήρωσε την πρώτη φάση εγκατάστασης και ανάπτυξης λύσεως λογισμικού της εταιρίας Andtek για λογαριασμό της AB Βασιλόπουλος.

Η Andtek είναι εταιρία λογισμικού με εξειδίκευση σε  Εφαρμογές ενοποιημένων επικοινωνιών και την παροχή λύσεων για πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις  πελατών στον τομέα των Unified Communication. Η ΑΒ Βασιλόπουλος εξυπηρετεί  όλες της τις τηλεφωνικές  ανάγκες με  υποδομή βασισμένη σε IP τηλεφωνία και συγκεκριμένα με Cisco Unified Communications Manager (CUCM) σε συστοιχία  Cluster που εκτείνεται σε 4 σημεία και με διασύνδεση ανάμεσα στα σημεία με κυκλώματα ταχύτητας 10Mbit έως 100Mbit.
Η ANDTEK προσφέρει λύσεις για συστήματα IP τηλεφωνίας με σκοπό την ενσωμάτωση αυτών των λύσεων στην εταιρική υποδομή και τις όποιες διαδικασίες μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα επικοινωνίας. Υπάρχουν διάφοροι τομείς και  οι λύσεις είναι διαθέσιμες ανάλογα με το είδος του περιβάλλοντος και τις τελικές συσκευές.
Τα προϊόντα της ANDTEK δίνουν προστιθέμενη αξία στα IP τηλέφωνα  ενισχύοντας τις δυνατότητές τους και  παρέχουν εταιρικές πληροφορίες απευθείας στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
Οι λύσεις της Andtek που επέλεξε η ΑΒ Βασιλόπουλος για τον Unified Communications Manager για τους 500 χρήστες των κεντρικών του γραφείων στον Γέρακα είναι οι εξής:

Η δεύτερη φάση - που  είναι και σε εξέλιξη- αφορά την εκπαίδευση των τελικών χρηστών για τις νέες προστιθέμενες υπηρεσίες καθώς και την εκπαίδευση του IT για την διαχείριση του Andtek Interface.