Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Direct Customers

Η PSP από την αρχή της ίδρυσης της το 2005, με επιμονή και συγκεκριμένη στρατηγική κέρδισε το σεβασμό και το ενδιαφέρον των μεγάλων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων της Ελλάδας για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσίων που τους παρείχε και συνεχίζει να παρέχει και σήμερα. Παράλληλα το 2009 δημιουργήθηκε το Εμπορικό Τμήμα της εταιρίας με κύρια δραστηριότητα τις απευθείας πωλήσεις στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Το Τμήμα Πωλήσεων αποτελείται από senior account managers, εξειδικευμένους για κάθε κατηγορία πελατών.