Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Unified Field Service Management

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Η PSP επενδύει συνεχώς σε σύγχρονες τεχνολογίες και στη λειτουργική ενοποίηση τους.

 • ERP & CRM

 

 • INTERACTIVE MOBILE SERVICES

 

 • BULK AND AD-HOC TASK MANAGEMENT

 

 • GPS TRACKING AND FLEET MANAGEMENT

 

 • PROJECT MANAGEMENT

 

 • DIGITAL PEN – WORK FLOW AUTOMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT

 

 • PREDICTIVE PLANNING SYSTEM

 

 • GIS (GEOLOCATION AND ROUTING)

 

 • SMART SCHEDULING AGENT

 

 

 • REAL TIME DISPATCHING

 

 • ADVANCED INTEGRATED COMMUNICATION PLATFORM

 

Η PSP μέσα από την Ενοποιημένη Διαχείριση Εργασιών Πεδίου (Unified FSM) επιτυγχάνει τον πλήρη έλεγχο σε μεγάλο όγκο αιτημάτων (εκατοντάδες επισκέψεις ημερησίως σε όλη την Ελλάδα) με δυνατότητα κλιμάκωσης, διατηρώντας σταθερή την ποιότητα των αποτελεσμάτων της.

Η υποστηρικτική ομάδα (back office agents και dispatchers), το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου (call center agents), καθώς και οι project/resource managers, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών σε πραγματικό χρόνο (real time monitoring and  dispatching) και να στηρίζουν άμεσα το προσωπικό του πεδίου.

Η ενημέρωση γίνεται αυτόματα μέσα από την εφαρμογή και σε πραγματικό χρόνο (real time interactive communication) με άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα συστήματα της PSP από τους πελάτες.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης με οποιαδήποτε ετερογενή συστήματα (CRM, ERP, Ticketing), προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ της εταιρίας και των συνεργατών μεγιστοποιώντας τον έλεγχο, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. 

Μέσω της Ενοποιημένης Διαχείρισης Εργασιών Πεδίου (Unified FSM) η PSP επιτυγχάνει να:

 • Διαχειρίζεται άμεσα και αποτελεσματικά εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
 • Υποστηρίζει συστήματα και εξοπλισμούς
 • Επικοινωνεί διαδραστικά (interactive communication) με τους συνεργάτες της
 • Βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ελέγχει τα κόστη
 • Προγραμματίζει έξυπνα την ανάθεση των εργασιών
 • Αυξάνει και να διασφαλίζει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη
 • Αυτοματοποιεί τη διαχείριση εγγράφων
 • Είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται στον όγκο των εργασιών που προκύπτουν κάθε φορά