Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Ευκαιρίες Καριέρας

Εγκαταστάτης Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών/Ελεύθερος Επαγγελματίας (Έδρα Ν. Αττικής)

(κωδ. Θέσης p-08/216)

 

Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας την τεχνική υποστήριξη υποδομών δικτύων και πληροφορικής    
 
Περιγραφή θέσης:

• Παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε Παρόχους Τηλεπικοινωνιών 
• Εγκατάσταση, Συντήρηση Υποδομών  Δικτύου
• Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση Εξοπλισμών Δικτύων
• Εγκατάσταση, Επισκευή Η/Υ
• Αντιληπτική διαχείριση αναγκών πελατών
Προσόντα υποψηφίων:

• Απόφοιτος ΙΕΚ / TEI ή ανώτερης σχολής με ειδικότητα ηλεκτρολόγου
• Μπλόκ παροχής υπηρεσιών
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών Microsoft Office
• Επιθυμητή εμπειρία/προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Ευχέρεια στην επικοινωνία
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Άτομο επικοινωνιακό, συνεργάσιμο ,αποτελεσματικό με οργανωτικό πνεύμα και μεθοδικότητα
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
• Απαραίτητα κάτοχος ΙΧ


Η εταιρία παρέχει:

• Ικανοποιητικές Απολαβές
• Συνεχή εκπαίδευση στις τηλεπικοινωνίες, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους
• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή του βιογραφικού σας παρακαλώ πατήστε εδώ.

Εγκαταστάτης Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών /Ελεύθερος επαγγελματίας (Έδρα εκτός Ν.Αττικής)

(κωδ. Θέσης p-08/214)

 

Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας την τεχνική υποστήριξη υποδομών δικτύων και πληροφορικής.   
 
Περιγραφή θέσης:
• Παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε Παρόχους Τηλεπικοινωνιών   
• Εγκατάσταση, Συντήρηση Υποδομών  Δικτύου
• Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση Εξοπλισμών Δικτύων
• Εγκατάσταση, Επισκευή Η/Υ
• Αντιληπτική διαχείριση αναγκών πελατών
Προσόντα υποψηφίων:
• Απόφοιτος ΙΕΚ / TEI ή ανώτερης σχολής με ειδικότητα ηλεκτρολόγου
• Μπλόκ παροχής υπηρεσιών
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών Microsoft Office
• Επιθυμητή εμπειρία/προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Ευχέρεια στην επικοινωνία
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Άτομο επικοινωνιακό, συνεργάσιμο ,αποτελεσματικό με οργανωτικό πνεύμα και μεθοδικότητα
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
• Απαραίτητα κάτοχος ΙΧ

Η εταιρία παρέχει:

• Ικανοποιητικές Απολαβές
• Συνεχή εκπαίδευση στις τηλεπικοινωνίες, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους
• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή του βιογραφικού σας παρακαλώ πατήστε εδώ.